Frivillig / What's in it for me?

Som frivillig i Team Mod på Livet får du...

 • Mulighed for at omsætte dine egne erfaringer meningsfuldt og til stor glæde for andre
 • En plads på et hold af ligesindede, som støtter hinanden i stort og småt
 • Et forum, hvor vi ikke går så meget op i, hvordan mennesker er forskellige. Vi vil hellere tale om alt det fede, mennesker har til fælles
 • Faglig og personlig sparring. Vi tager alle de snakke med hinanden, vi har behov for
 • Et sted, hvor dine idéer og interesser bliver værdsat. Vi løber med alle de bolde vi kan, så længe det giver mening
 • Et fleksibelt arbejdsfællesskab, hvor der er plads til både at trække sig og være dedikeret arbejdshest. Du bestemmer selv
 • En solid trædesten. Vi har flere eksempler på, at frivilligheden er blevet konverteret til virksomhedspraktik, job med løntilskud og har banet vej til forskellige former for ansættelse.
 
 
 
 
Mange bruger desuden de muligheder for opkvalificering, som Center Nord-Vest tilbyder de frivillige. Centret udbyder en bred  vifte af kurser og kompetenceudviklende aktiviteter, som du kvit og frit kan tilmelde dig og tage med dig videre. Derudover har frivillige i Team Mod på Livet adgang til specifikt peerfaglige uddannelsesforløb udenfor centerregi. Alene i 2017 har frivillige i Team Mod på Livet deltaget i fx:
 
Kurser
 • Dit Demokrati
 • Den Motiverende Samtale
 • Konflikthåndtering
 • Psykisk førstehjælp
 • Præsentationsteknik
 • Social Færdighedstræning
 • Diverse kurser hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 
Uddannelse
 
Vil du være med? Brug vores kontaktformular
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk