Kalender

 
 
Hvad er hvad?

Holdmøder
Koordinering og planlægning
Hver 2. onsdag (ulige uger)
Kun for frivillige


Caféarrangementer
Lejlighedsvise arrangementer, som vi fx krydrer med temaer, oplæg, konverterer til en kollektiv inspirationstur eller andet.
For frivillige og også åbent for nysgerrige. Men vi vil gerne vide det på forhånd, hvis du har lyst til at komme forbi og hilse på os


Supervision
Tidspunkt aftales løbende
Kun for frivillige
 
 
Åbent Maskinrum
Adgang til udviklingsarbejdet backstage
Hver 2. mandag (lige uger)
Kun for frivillige
 

 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk