Vi tilbyder / Samvær og samtaler

Samvær og samtaler


Samvær og samtaler i fællesskaber
I mindre grupper og ved faste aftaler stiller vi os rådighed på botilbud til en uformel snak om alt fra ingenting til det, der fylder, en kop kaffe, en gåtur, et brætspil, fælles læsning, hvad som helst. Vi gør, hvad der giver mening i samværet med de mennesker, der gerne vil være sammen med os.
 

"At tale med en frivillig fra Team Mod på Livet er bedre end med personalet. Der er en anden forståelse af det…" (Mandlig beboer på botilbud i Center Nord-Vest).
 
 
Én-til-én samtaler
Ind imellem bliver vi mødt med ønsker om mere end en uformel snak. Her kan én-til-én samtaler være en mulighed. Vores erfaring er, at genkendeligheden beboer-frivillig imellem inspirerer og ofte sætter skub i kreativiteten og  konkrete idéer til samvær og aktiviteter. Input, som vi altid forfølger i fællesskab. Det kan kun ske, fordi Team Mod på Livet møder beboere med en naturlig autencitet, som gør vejen til fortrolighed  kortere og tålmodigheden med hinanden større;

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk