Frivillig / Peerstøtte og recovery - TMpL style

Peerstøtte og recovery - TMpL style

'Peer' oversat fra engelsk er en 'ligesindet'; en at spejle og genkende sig selv i. Peerstøtte på vores felt handler om, at et menneske, der har haft psykisk lidelse i en eller anden form inde på livet – eller stadig har det, men har lært at mestre det – støtter en anden, der aktuelt står i en lignende situation, men er kommet knap så langt i sin proces. Peer-to-peer er ikke en model, den psykiatriske/socialpsykiatriske verden har monopol på. Vi kender idéen fra noget så forskelligt som sorgfora, rusmiddelbehandling og mødregrupper. Det gør ganske enkelt en forskel at møde en, der inderligt kan forstå, hvordan man har det og hvad man står i. At være peer er en måde at møde og være sammen med mennesker på.
 
Forskning viser, at støtte fra ligesindede ofte er en virksom ressource i den personlige recoveryproces. Det er også vores erfaring, at der er en anden forståelse for hinandens udfordringer, når man har en fælles referenceramme. Med egne erfaringer har vi mulighed for at skyde genvej til den åbne, ærlige og meningsfulde dialog i mødet med mennesker med ofte store udfordringer, fordi vi selv har været der. I relationer, hvor ligeværd og gensidig forståelse er en selvfølge, vil der naturligt opstå tillid mellem mennesker. Og vi oplever, at den tillid hurtigt udløser tilladelse til at udfylde rollen som makker, samtalepartner, støtte, inspiration og idémager i andre menneskers liv.
 
Dog kan recovery - det at komme sig - naturligvis ikke sættes på formel, men vil altid være en unik og individuel rejse. Derfor kommer vi heller aldrig med gode råd og løsningsforslag. Hvordan og hvornår det næste skridt skal tages, ved kun den, der skal tage det. Men det kan være rart, at nogen stiller sig ved siden af og lytter. Og ofte er bevægelsen i en ny retning begyndt længe før, man selv har set det.
 
Det kan være vanskeligt at få overblik over de forskellige udlægninger af, hvad et begreb som fx recovery dækker over. En anerkendt og hyppigt anvendt definition beskriver recovery som:
 
"...en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv” 
(William Anthony)
 
Du kan få et overblik over nogle af peerfeltets gængse begreber i miniordbogen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk