TEAM MOD PÅ LIVET ER...

Team Mod på Livet er en platform af mennesker til mennesker. Vi besøger botilbud, i København Nordvest, med henblik på at opbygge meningsfulde relationer til beboerne. Derudover afholder vi fællesspisning, vores værksteder og lader os inspirere af hinandens hverdage. 

De frivillige og ansatte ved Team Mod på Livet har selv erfaring med sociale og psykiske udfordringer. Det giver vigtig erfaringer, som bruges aktivit i Team Mod på Livets daglige arbejde.

Team Mod på Livet er en del af socialpsykiatrien i København kommune. Vi er også brugerstyrede, gennemsigtige og hylder det aktive medborgerskab. Vi er en prototype, som hele tiden udvikler sig på baggrund, af idéer fra dem der deltager.

Alt arbejdet omkring Team Mod på Livet kredser om syv principper: Håb, nysgerrighed, inspiration til bevægelse, originalitet, hverdagsaktivisme, menneskealliance og eksperimentarium.
Læs mere om hvert princip i Team Mod på Livets Manifest.
 

HISTORIE

I 2015 viste en brugerundersøgelse, at flertallet af mennesker med tilknytning til Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest, langt hen ad vejen var tilfredse med deres ydelser. Men mange følte sig ensomme.
I kølvandet på det udfald fik en udviklingskonsulent med brugererfaring en idé; kunne man udfordre det lidt? Kunne man etablere et rum, hvor svaret på ensomheden var fællesskab? Hvordan kunne det gøres på en måde, så det gav mening for de mennesker, som bor på botilbud? Og hvordan kunne det organiseres, så det også blev meningsfuldt for dem, der skulle udføre opgaven? Kunne man møde mennesker i 'systemet' på en ny og ikke-systemisk måde, og ad den vej udøve systemkritik via eksemplets magt?

Det foreløbige resultat udsprang af fire menneskers tilfældige møde. En holdleder og tre frivillige. Mennesker, som gerne ville gøre en forskel, og som havde erfaring som 'borgere' i et system.
 

 

 

INSPIRATION OG METODE

Team Mod på Livet er kendetegnet ved organisk progression, transparens og brugerstyring, og vi er inspireret af aktivt medborgerskab, socialt entreprenørskab og community organizing. Vi er en prototype, som hele tiden udvikler sig på baggrund af idéer fra dem, der deltager.
  
Vi møder rigtig mange mennesker, som har idéer, drømme og ønsker om, at noget i deres liv kunne være anderledes. Men det er svært at forandre, hvis man ikke har fodfæste i sit eget liv. Vi hjælper med at etablere et fundament, som den enkelte kan stå sikkert på og bygge videre fra. Med respekt, autenticitet og en positiv indstilling arbejder vi for, at idéer fra de mennesker vi møder, kan føres ud i livet på en måde, som giver mening for dem. Vores vigtigste opgave er at være lydhøre, åbne og se de muligheder, som kan hjælpe nogen på vej. Det er aldrig noget med at spørge hvorfor. Vi spørger i stedet hvordan.

Vi er kit mellem mennesker, systemer, oplevelser og aktiviteter og får liv i nogle af de tomrum, der kan være i både tilværelsens og de etablerede systemers overgange.

Team Mod på Livet | Svenborggade 3, 2100 København Ø  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk