Hanne

 
Nu ved jeg
at tiden
vil have os til
at se, undersøge, handle
mod uretfærdigheder

Kan man ikke andet
kan man gøre det godt
der hvor man befinder sig
så man i hjertet kan sige
i dag går jeg i seng med fred
fordi jeg har gjort det bedste
jeg kunne
Hanne
 
 
Hvor længe har du været med i Team Mod på Livet?
Jeg har været med som frivillig i et lille års tid. Det startede faktisk med at jeg arbejdede nede i caféen i Center Nord-Vest, og så hørte jeg om Team Mod på Livet. Det var egentlig ret tilfældigt. Jeg var ansat i caféen i noget, der ligner et kort øjeblik, for jeg ville hellere noget andet. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Men jeg var ikke sen til at finde noget andet at lave. Den café passede mig ikke rigtigt. Så jeg blev frivillig i Team Mod på Livet i stedet for.
 
Hvad laver du?
I dag kommer jeg fast på besøg på et botilbud sammen med et par andre frivillige. Det er et botilbud, som ligger i Husum. Det er ikke så kompliceret. Vi kommer bare og besøger dem, der nu bor der. Og ser, hvad der sker. Mennesker, som ikke får besøg af nogen særlig tit. Men så kommer vi og sludrer, drikker kaffe og spiser lidt kage. Og snakker bare. Om alt muligt eller om ingenting. Om hvad vi gerne vil lave sammen. Og vi har lavet alt muligt. Billardturnering, fest, gudstjeneste. Ind imellem er der idéer til større ting, som vi kan bruge mange besøg på at planlægge og finde ud af sammen, andre gange sludrer vi bare og går en tur.

På det botilbud, hvor jeg kommer, bor der ret mange mennesker. Og de kommer selvfølgelig ikke alle sammen, når Team Mod på Livet er på besøg. Det er ofte de samme, der dukker op. Men ting tager også tid, og vi er tålmodige. Vi holdt en fest i oktober på det sted, hvor jeg kommer på besøg, og vi inviterede beboere til at deltage på tværs af botilbud. Efter den begivenhed har der været lidt flere nye ansigter ved de faste besøg. Så der er sket lidt. Som om at nogen fik en snert af det fede ved at være sammen, og så har de taget det med videre.
 
Hvad har det haft af betydning for dig at være med?
Mit engagement i Team Mod på Livet har betydet, at jeg er blevet mere sikker på mig selv og min egen situation. Fordi jeg har kunnet se, hvordan andre har tacklet deres perioder. Og det har gjort, at jeg bedre har kunnet reflektere over mine egne.

Det er også rart at være frivillig på et hold. Man står aldrig alene, og vi mødes også jævnligt, alle de frivillige. Vi taler fx sammen på holdmøderne, som er hver 14. dag. Der kan vi smide ting på bordet, hvis vi er stødt ind i noget svært. Og man bliver opdateret på, hvad der sker ved besøgene på de andre botilbud. Det er godt at kunne følge med i, hvad der sker rundt omkring, og hvordan de andre frivillige griber tingene an. Der er frivillige, som går i svømmehallen, andre laver mad eller noget andet. Hvad som helst. Det er inspirerende. Det er også godt at mødes i forhold til at få idéer til, hvad man kan snakke om, når man er ude på besøg på det sted, hvor man selv kommer.
 
"Jeg er blevet mere sikker på mig selv og min egen situation. Fordi jeg har kunnet se, hvordan andre har tacklet deres perioder. Og det har gjort, at jeg bedre har kunnet reflektere over mine egne
(Hanne, 64)
 
 
Ved du, om det har nogen betydning for de mennesker, du møder på botilbuddene?
Jeg tror, at det har en betydning for beboerne, at vi kommer. Det er jeg ret sikker på. De virker altid glade, når vi dukker op. De er klar, de er forberedte. Hvis jeg engang imellem ankommer lidt før aftalt, så kan jeg høre dem sidde inde i dagligstuen – eller hvor de nu sidder – og sige ”Nu kommer Team Mod på Livet…” Jeg er sikker på, at det har en betydning. Jeg kan jo også både se og høre, at der sker noget for dem i deres liv. Små ting, men det er dejligt. Om det skyldes vores besøg eller noget andet, det ved jeg ikke. Det er heller ikke så vigtigt. Men det er dejligt at være vidne til. Jeg får lov at være en del af det og måske bidrage til, at noget kan lade sig gøre for nogen. Det er det hele værd.
 
Hvor længe bliver du ved?
Jeg ved ikke, hvor længe jeg bliver hængende. Så længe det er sjovt, vel. Nu skal jeg også til at være holdets cykelkaptajn. Jeg cykler rigtig meget selv, og jeg har gennem lang tid hørt fra mange beboere, at de gerne vil ud. Ikke til noget bestemt, bare ud i det fri. Og nu ser det ud til, at vi får vores egen cykel i Team Mod på Livet. Den skal bruges så dem, der bor på botilbud, har mulighed for at komme ud og få noget luft. Se på noget. Hygge sig. Bare gøre noget andet. Det var min idé, og nu er det blevet til noget, så det har jeg tænkt mig at videreudvikle.
 
Jeg ved ikke hvor længe jeg bliver ved. Jeg er jo alderspræsidenten lige nu. Måske skal jeg på et tidspunkt finde nogen på min egen alder, men lige nu er det bare sjovt at være sammen med de der unge mennesker på 20, 30, 40 og 50 år. Det må komme an på fysikken og min egen udvikling og… mange ting. Men humor kan udviske de fleste skel, også alder. Vi har det sgu sjovt sammen, selvom vi er så forskellige.
 
 
 
 
 
 
Hanne (f. 1953)
Mor, cykelkaptajn, ivrig kursist, koncertentusiast, gnistfanger,
blomsterbringer, kattepasser og indehaver af blå øreringe
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk