Se også...
 
Video med holdleder Christina Færch-Jensen i samtale med beboer
 
Video fra make-up event
  
 
 
 
 

Artikler

 
 
 
 
 
  • Uddrag af artikel; afgående Socialborgmester Jesper Christensen er blevet inspireret af Team Mod på Livet  

 

  • Artikel på dr.dk, som op til kommunalvalget i november 2017 havde fokus på lokale løsninger. Vi var en af dem
 
 
  • Artikel i SOFbladet, juni 2016 (find os på s. 11-13). Mød holdleder Christina Færch-Jensen, kontaktperson Tora Dahl og frivillig Cindy Jensen og få tre perspektiver på Team Mod på Livets arbejde
 
 
  •  Artikel, hvor du møder holdleder Christina Færch-Jensen og Cindy, Trine, Lea og Philip (frivillige). De taler om formål, betydning, samarbejde med fagpersonale og forhold til beboere i relation til deres frivillige arbejde
 
 
  •   Artikel på dr.dk om Team Mod på Livet som indsats mod ensomhed
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk