Frivillighed i Team Mod på Livet

I Team Mod på Livet har alle frivillige egne erfaringer med psykiske lidelser, sårbarheder, livskriser, diagnoser - kært barn har mange navne. Vi prøver at se samlet på det under overskriften 'udfordringer'; noget vi kan møde, forholde os til, og forsøge at finde de bedst mulige løsninger på. Gerne i frugtbar dialog med hinanden. Mennesker er altid en masse andet end de etiketter, de har fået påklistret. Vi vil gerne bidrage til, at mennesker får lov til at være de mennesker, de er. Og vi arbejder for, at alle kan få tid og plads til at undersøge, hvad der giver mening i deres eget liv.
 
Åbenhed og nysgerrighed er vores tilgang, når vi møder andre. Vi bestræber os på at være spejlbilleder og med tålmodighed så nogle frø, der kan inspirere mennesker til at blive deltagere og styrmænd i eget liv. Vores ambition er at være lydhøre og bidrage til at ting, som ellers ikke ville ske, kan ske.
 
Vi inviterer mennesker på botilbud ind i et fællesskab og giver mulighed for et åbent rum, hvor vi skaber plads til den enkeltes bevægelse og lyst til at tage nye skridt.
 

 
 
 
 
 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk