MOD PÅ AT VÆRE FRIVILLIG?

 
I Team Mod på Livet har alle frivillige egne erfaringer med psykiske lidelser, sårbarheder, livskriser, diagnoser - kært barn har mange navne. Vi prøver at se samlet på det under overskriften 'udfordringer'; noget vi kan møde, forholde os til, og forsøge at finde de bedst løsninger på. Gerne i frugtbar dialog med hinanden. Mennesker er altid en masse andet end de etiketter, de har fået påklistret.

Vi vil gerne bidrage til, at mennesker får lov til at være de mennesker, de er. Og vi arbejder for, at alle kan få tid og plads til at undersøge, hvad der giver mening i deres eget liv.

 

Vi inviterer mennesker på botilbud ind i et fællesskab og giver mulighed for et åbent rum, hvor vi skaber plads til den enkeltes bevægelse og lyst til at tage nye skridt.

Kunne du tænke dig at blive en del af det frivillige fællesskab i Team Mod på Livet? Vi har altid mod på flere frivillige, hvis det giver mening for alle parter.

 

Vi omfavner i øvrigt løntilskud og praktik, hvis du har mulighed for det. Giv os et kald og aftal nærmere.

 

DU KAN FORVENTE...

 

Som frivil-lig ved Team Mod på Livet, kan du først og fremmest for-vente at blive inddraget i et åbent og inddragende fællesskab.

Som frivillig ved Team Mod på Livet, kan du forvente at få:   

 • Mulighed for at omsætte dine egne erfaringer meningsfuldt og til stor glæde for andre.

 • Et sted, hvor dine idéer og interesser bliver værdsat. Vi løber med alle de bolde vi kan, så længe det giver mening.

 • En plads på et hold af ligesindede, som støtter hinanden i stort og småt.

 • Et forum, hvor vi ikke går så meget op i, hvordan mennesker er forskellige. Vi vil hellere tale om alt det fede, mennesker har til fælles.

Og ikke mindst:

 • En solid trædesten. Vi har flere eksempler på, at frivilligheden er blevet konverteret til virksomhedspraktik, job med løntilskud og har banet vej til forskellige former for ansættelse. 

Mange bruger desuden de muligheder for opkvalificering. Center Nord-Vest udbyder en bred  vifte af kurser og kompetenceudviklende aktiviteter, som du kvit og frit kan tilmelde dig og tage med dig videre. Derudover har frivillige i Team Mod på Livet adgang til specifikt peerfaglige uddannelsesforløb udenfor centerregi.

De frivillige ved Team Mod på Livet har blandt andet deltaget i: 

 
Kurser
Dit Demokrati (2017)
Den Motiverende Samtale (2017)
Konflikthåndtering (2018)
Psykisk førstehjælp (2017)
Præsentationsteknik (2017)
Social Færdighedstræning (2017)
Diverse kurser hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 
Uddannelse

Recovery Labs Peerguideuddannelse (2018)
Perstøtte i Region Hovedstadens Peeruddannelse (2017)

 
 
 

MÅSKE ER DU...

 

Vi er altid interesseret i, at få nye frivillige. Du skal bare have lyst til at gøre noget sammen med andre og sætte dig selv i spil.

Vi er altid begejstrede for nye idéer og nye mennesker, som vil noget. Vi tror på, at det er forstyrrelserne i den daglige praksis og omgang med hinanden, der kan rykke noget. Du kunne f.eks. forstyrre os, hvis du er...   

 • Interesseret i at bruge dine egne erfaringer i meningsfuldt peerarbejde i marken blandt beboere på botilbud.

 • En dygtig koordinator, der kan holde styr på informationsstrømme både internt på holdet og ift. dem, vi samarbejder med.

 • En praktiker, som gerne vil dyrke sin egen passion. Måske skal du starte Team Mod på Livets næste værksted.

 • Vant til fundraising.

 • En sproggøgler, der kan bidrage med præcise og kantede skriv.

 • Et it-teknisk talent, som fx kan jonglere en hjemmeside og lave online surveys.

 • Udstyret med et grafisk øje, som kan berige vores visuelle profil.

 • En idémager, som vil bidrage til at udvikle form, indhold og metoder.

Og hvis ikke du lige kan se, hvor du passer ind, så fortvivl ikke. Har du en idé til noget, du gerne vil lave, og som vi ikke laver i forvejen, så må vi se at komme i gang! Uanset hvad, så glæder vi os til at høre fra dig. Det handler om at udfordre begrænsninger og comme-il-faut. Tør du udfordre dig selv og os? 
 
 
Brug vores kontaktformularVi glæder os til at møde dig!
 

FRIVILLIG + OFFENTLIG YDELSE

 

Hvis du overvejer at arbejde frivil-ligt, er Team Mod på Livet det helt rigtige sted! Du skal dog være opmærksom på et par ting.

 

Før du starter dit frivillige engagement, skal vi være opmærksomme på, at din frivillige indsats stemmer overens med din øvrige situation og ret til offentlig ydelse. Afhængig af den frivillige arbejdsopgave, skal vi være opmærksomme på, hvor mange timer du lægger som frivillig.

Ekspempler på forholdet mellem frivilligt arbejde og offentlig ydelse kan lyde således:     

 • Du modtager dagpenge og melder dig som frivillig hos Team Mod på Livet, fordi du gerne vil udføre én-til-én samtaler. Derudover vil du gerne deltage i besøgende på botilbuddende for at snakke med de øvrige beboere. Begge dele tæller som frivillige aktiviteter og kan udføres uden begrænsning.
 
 • Du melder dig som frivillig hos Team Mod på Livet, fordi du er god til at optimere og redigere hjemmesider - et arbejde som kunne varetages af en ansat. Du kan se muligheder for forbedringer af Team Mod på Livets hjemmeside og kaster dig ud i arbejdsopgaven. Da du samtidigt modtager efterløn må du kun arbejde 10 timer om ugen.  
Som udgangspunkt er der få begrænsninger for, hvad og hvor meget frivilligt arbejde du må udføre. Du skal dog være lidt ekstra opmærksom hvis du modtager dagpenge, efterløn eller fleksjobløn. 

 

Du kan læse mere om frivilligt arbejde og offentlig ydelse her

Sammen skal vi nok finde de arbejdsopgaver og den mængde arbejdstimer, som passer til din situation.

Team Mod på Livet | Svenborggade 3, 2100 København Ø  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk