Vi tilbyder / Skal vi følges?

Skal vi følges?

 
Vi følges til aktiviteter og oplevelser
Ikke så sjældent sker det, at beboere har et ønske om at komme ud af huset til noget bestemt. Vi letter vejen ved at følges til fx møder, aktiviteter, familiebesøg og oplevelser.
 
Formidling, informationssøgning og ’navigation i systemet’
Med let adgang til oplysninger om aktiviteter og arrangementer i lokalområdet, videreformidler vi informationer om ture, kurser, brugerkonferencer og andet, der kan have interesse for de beboere, vi kender. I tilfælde, hvor en beboer skal ansøge om hjælp/midler, finde oplysninger eller på anden måde navigere i et offentligt system, kan vi tilbyde støtte i processen. Flere frivillige har gennemført bisidderkursus og følges gerne med beboere til møder og samtaler.
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk