Vi tilbyder / Events

Events

 
Relationer mellem frivillige og beboere vokser især gennem de faste besøgsaftaler, og herigennem opstår lejlighedsvist ønsker om særlige arrangementer. Ind imellem er det en frivillig, der kommer med et forslag, men oftest tager idéerne form på baggrund af input fra beboere.
 
Vi har fokus på fællesskab og ejerskab, og vi samarbejder med beboere om udvikling, planlægning, koordinering og afvikling. Sammen får vi ikke kun ting til at ske på botilbud, som ellers ikke ville ske. Vi får det til at ske på nye måder og i ligeværdige samarbejdsalliancer. Vi har bl.a. haft filmaftener, make-up event, billardturnering, datingfest, gudstjenester og stolegymnastik.
                   
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk