Vi laver det,
der giver mening
for dem,
der har brug for det
 
(Christina Færch-Jensen, holdleder for Team Mod på Livet. Se video)  
 

Team Mod på Livet | Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Birkedommervej 43, 2400 København NV  | Tlf.: +45 30 57 97 67 | teammodpaalivet@sof.kk.dk